PricewaterhouseCoopers

Қазақстанда алғаш рет «Үздік педагог» конкурсының ашықтығын қамтамасыз ету үшін PricewaterhouseCoopers, компаниясы ат салысып, бастаманың әлеуметтік маңыздылығын ескере отырып, еліміздің үздік мұғалімдерін іріктеу процесін барынша сапалы және тұрақты қадағалауды қамтамасыз етеді. Бұл ретте PricewaterhouseCoopers Қазақстан өкілдері 2015 жылдан бастап Global Teacher Prizе жеңімпаздарын іріктеу үдерісін аудитке, бағалауға және тестілеуге үнемі қатысып отырған PwH компаниясының бас офисімен байланысқан.

«Бірлескен ынтымақтастығымыз еліміздің ең бірегей және лайықты педагогтарын анықтаудағы табыстың кепілі болатынына және іріктеуде ашық, әділ және ізгілікті көзқарасты қамтамасыз ететініне сенімдіміз»

Ынтымақтастық туралы келісім-хатынан

PwC тәуелсіз расталуға жататын нақты атқару тәртібі:

1

ҚР БҒМ конкурс жеңімпаздарының сауалнамалық мәліметтерінің тұтастығын тексеру (64 сауалнама);

2

Әр бағалаушы қажетті біліктілікке ие болуы үшін скоринг қызметін өткізуді тексеру;

3

Әр кандидаттың кем дегенде екі бағалаушымен бағаланғанын тексеру;

4

Бағалаушылардың Қордың тексеру процесін нақты түсіндірмесін және нұсқаулығын (өлшемдер, бағалау мысалдары және т. б) ала алғанын тексеру;

5

Қысқа тізімге енген үміткерлердің сұхбат жүргізу фактісінің болуын тексеру;

6

Қазылар алқасының әрбір мүшесі мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін үміткерлермен кез келген байланыстың жоқтығын растау туралы декларацияны қабылдауының болуын тексеру;

7

Қазылар алқасының құрамына үміткерлер ұсынған барлық тілдерді білетін мүшелер де кіреді.

8

Кіру және қауіпсіздік бақылауын тексеру, іріктеуге рұқсат етілмеген жағдайда қазылар алқасына мүшелікке болдырмайды;

9

Іріктеу қатаң құпия болды, жиынтық нәтижелерге қол жеткізу PwC пен Қордың сайланған мүшелері арқылы шектелген;

10

Ең көп дауыс алған үміткерлер жеңімпаз деп жарияланды.

11

Іріктелген 10 үміткердің тереңдетілген шолуы (опциональді);

12

Тәуелсіз аудиторлық есепті дайындау;

"Қазақстан мұғалімі" ұлттық сыйлығының таңдау кезеңдері

1 кезең

ҚР БҒМ конкурсының жеңімпаздарының жеке деректерін тексеру

Этап 2

Отбор 10-ти лучших кандидатов

3 кезең

Бақылау жобасының нәтижелері туралы тәуелсіз есеп

PwC артықшылықтары

Опыт проведения аналогичных проектов

PwC обладает большим мировым опытомпроведения подобным проектов, которые получили высокие отзывы и рекомендации. Кроме того, начиная с 2015 по сегодняшний день PwC неизменно участвует в аудите, оценке и тестировании процесса отбора победителей Global Teacher Prize и в аудите отбора победителей на премию Оскар.

Команда профессионалов

Члены нашей команды имеют большой практический опытпроведения независимой оценки финансовой/нефинансовой информации крупнейших компаний Казахстана. PwC постоянно следит за последними требованиями в проведении независимой оценки. PwC выполняет проверку в соответствии со стандартами ISAE 3000.

Социальная ответственность

Мы считаем высокие требования, предъявляемые к корпоративной социальной ответственности, одним из ключевых компонентов бизнес-стратегии. Мы стремимся предоставлять услуги высокого качества, действовать в соответствии с этическими нормами ведения бизнеса и оказывать содействие в проведении социально значимых проектов.

Мировой бренд надежности и качества

Бренд компании PwC входит в тройку лучших в списке фирм, предоставляющих профессиональные услуги. PwC -это качество, надежности и профессиональность.

Біздің ақпараттық бюллетеньге жазылыңыз